fbpx


tancar

AVÍS LEGAL

Benvinguts al lloc web de MOUNTAIN HOSTEL TARTER (Alberg Tres, SL).
Tot seguit exposem els termes i condicions d’ús del present lloc web que han de seguir els usuaris del mateix. La navegació a través d’aquest web li atribueix la condició d’usuari del mateix, és per això que li aconsellem una curosa lectura d’aquest avís per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la aquí prevista, queda totalment prohibida.

1.-OBJECTE

MOUNTAIN HOSTEL TARTER (Alberg Tres, SL), entitat inscrita al Registre de Societats Mercantil del Ministeri d’Economia i Territori del  Govern d’Andorra, amb el número 13697, Llibre S-194, Folis 71-80, inscripció constitutiva de data 29/06/12 i domiciliada al Edifici Bellesguard A, 5º 2ª, El Tarter, Canillo, d’ara en endavant MHT, és propietària del lloc web: www.mountainhosteltarter.com.  La informació i continguts que s’apleguen al nostre web son propietat de MHT. La obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquest web per ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.

2.-NORMES D’ÚS

Com usuari del web, ha de realitzar en tot moment un ús idoni del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de MHT.

Queda terminantment prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoquin perjudicis o alteracions als continguts del web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-se MHT, el dret a apartar-lo de l’accés  al nostre web en cas contrari.

Tanmateix, queda prohibit l’ús de qualssevol recurs de tota mena o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, signes i d’altres expressions formals que formin part d’aquest web. En particular queda prohibida qualsevol alteració del web que pugui afectar el seu contingut.

3.- SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS

Les reserves efectuades al lloc web de MHT es gestionen a través d’una zona segura. La confidencialitat de les dades està plenament garantida, tant pel que fa respecte a dades personals, com als de les targetes de crèdit per assegurar la reserva.

Tota la informació confidencial que s’envia està encriptada i, per tant protegida a l’accés a tercers. La seguretat de les transaccions en aquest lloc web està certificada per la passarel·la de pagament “TPV virtual” del Banc de Sabadell d’Andorra.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El nostre web conté marques, patents, drets d’autor i d’altres drets de propietat industrial o intel·lectual que son propietat de MHT o de tercers “partners” o col·laboradors. La visita d’un usuari al nostre web no li atribueix cap dret o llicència sobre els susdits drets de propietat industrial o intel·lectual, nostres o de tercers.

El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, “frames”, “banners” , el software i els seus diferents codis de font o objecte i altres elements integradors del nostre web son, llevat que s’indiqui el contrari, de titularitat de MHT, qui en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. Conseqüentment, l’usuari que accedeixi al web no pot copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o  transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

Als dissenys o gràfics que  apareixen al nostre lloc web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de MHT o de tercers, els  hi seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, salvat el consentiment exprés i escrit de les dites empreses o entitats.

5.- RESPONSABILITAT

El nostre compromís és el d’oferir un funcionament del web amb la més gran professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint efectivament el secret de les comunicacions i reparant els desperfectes que es puguin produir a la infraestructura tecnològica, essent tot això necessari pel correcte manteniment i ús del web.

Ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al nostre web en cas d’executar operacions  de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés del mateix.

Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i englobats en aquest web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei.

No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors o entitats a les quals s’hi accedeixi a través de “links” o “frames”continguts al nostre web. Tampoc ens fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que divulguin aquests tercers col·laboradors o entitats als que pugui accedir-s’hi a través d’aquesta web.

6.- POLITICA  DE PRIVACITAT

MHT, és conscient de  la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal i identificatives dels usuaris dels seus serveis. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament  de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, son conformes a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. En conseqüència, a continuació exposem el nostre compromís amb la privacitat dels usuaris del nostre web.

6.1.- Tractament de Dades Personals
La navegació d’un usuari pel nostre web es porta a terme de manera totalment anònima. No es recopila informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona la informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat de MHT. Aquest fitxer està degudament inscrit al Registre de l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA).

MHT informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres empreses sense la seva autorització, llevat que s’hagi de procedir a una cessió de dades personals, pel que prèviament, es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

6.2.- Recollida automàtica d’altres informacions (“cookies”)
Quan vostè accedeix al nostre lloc web, ocasionalment es recullen informacions de forma automàtica sense referir-se a una determinat client (p. ex. navegador d’Internet utilitzat  i sistema operatiu; nom de domini de la pàgina web de la qual es provenia; el número de visites, el temps mitjà de permanència, pàgines consultades, etc). S’utilitzen aquestes informacions per conèixer si el nostre lloc web és atractiu i per millorar el seu contingut. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

6.3.- Seguretat
El compromís de MHT és el de complir amb l’obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat escaients per evitar la seva alteració, pèrdua, o tractament o accés no autoritzat.

El lloc web, pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la industria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) únicament amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquesta finalitat, l’usuari accepta que MHT obtingui dades només a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

6.4.- Vincles amb pàgines de tercers
El nostre lloc web, pot contenir enllaços cap a d’altres pàgines web, d’altres empreses a les que no es fa extensiva aquesta Declaració sobre Protecció de Dades.

6.5.- Exercici de Drets
En relació a les dades recaptades en aquest web, vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oposició, així com revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades. L’exercici d’aquests drets podrà ésser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del Passaport o Document Nacional d’Identitat. La sol·licitud es podrà realitzar mitjançant correu postal adreçada a Mountain Hostel Tarter, Borda Casalé, Sant Pere del Tater, El Tarter, de Canillo. AD100.

7.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

L’aplicació i la interpretació d’aquestes condicions generals es regeixen per la legislació vigent del Principat d’Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d’alguna d’aquestes condicions, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this