close
Español Català English Français

AVÍS LEGAL

Benvingut al lloc web de MOUNTAIN HOSTEL TARTER (Alberg Tres, SL).
Tot seguit exposem els termes i condicions d’ús del present lloc web que han de seguir els usuaris del mateix. La navegació a través d’aquest web t’atribueix la condició d’usuari del mateix, és per això que t’aconsellem una curosa lectura d’aquest avís per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la aquí prevista, queda totalment prohibida.

1.-OBJECTE

MOUNTAIN HOSTEL TARTER (Alberg Tres, SL), entitat inscrita al Registre de Societats Mercantil del Ministeri d’Economia i Territori del  Govern d’Andorra, amb el número 13697, Llibre S-194, Folis 71-80, inscripció constitutiva de data 29/06/12 i domiciliada al Edifici Bellesguard A, 5º 2ª, El Tarter, Canillo, d’ara en endavant MHT, és propietària del lloc web: www.mountainhosteltarter.com.  La informació i continguts que s’apleguen al nostre web son propietat de MHT. L’obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquest web per ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.

2.-NORMES D’ÚS

Com usuari del web, has de realitzar en tot moment un ús idoni del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de MHT.

Queda terminantment prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoquin perjudicis o alteracions als continguts del web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-se MHT, el dret a apartar-lo de l’accés  al nostre web en cas contrari.

Tanmateix, queda prohibit l’ús de qualsevol recurs gràcies al qual un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, signes i d’altres expressions formals que formin part d’aquest web. En particular queda prohibida qualsevol alteració del web que pugui afectar el seu contingut.

3.- SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS

Les dades per a efectuar les reserves al lloc web de MHT (tant pel que fa a les dades personals com als de les targetes de crèdit) es gestionen a través del motor de reserves SiteMinder (booking button). La confidencialitat d’aquestes dades està plenament garantida mitjançant l’ús de protocols xifrats com ara el protocol SSL (Secure Sockets Layer). Pots consultar la política de privacitat de Siteminder aquí.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El nostre web conté marques, patents, drets d’autor i d’altres drets de propietat industrial o intel·lectual que son propietat de MHT o de tercers “partners” o col·laboradors. La visita d’un usuari al nostre web no li atribueix cap dret o llicència sobre els susdits drets de propietat industrial o intel·lectual, nostres o de tercers.

El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, “frames”, “banners” , el software i els seus diferents codis de font o objecte i altres elements integradors del nostre web son, llevat que s’indiqui el contrari, de titularitat de MHT, qui en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. Conseqüentment, l’usuari que accedeixi al web no pot copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o  transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

Als dissenys o gràfics que  apareixen al nostre lloc web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de MHT o de tercers, els  hi seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, salvat el consentiment exprés i escrit de les dites empreses o entitats.

5.- RESPONSABILITAT

El nostre compromís és el d’oferir un funcionament del web amb la més gran professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint efectivament el secret de les comunicacions i reparant els desperfectes que es puguin produir a la infraestructura tecnològica, essent tot això necessari pel correcte manteniment i ús del web.

Ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al nostre web en cas d’executar operacions  de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés del mateix.

Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i englobats en aquest web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei.

No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors o entitats a les quals s’hi accedeixi a través de “links” o “frames”continguts al nostre web. Tampoc ens fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que divulguin aquests tercers col·laboradors o entitats als que pugui accedir-s’hi a través d’aquesta web.

6.- POLITICA  DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a nosaltres. Per això, volem ser transparents sobre el que pretenem fer amb la informació que ens confereixes o que sabrem sobre tu, és a dir, sobre les teves dades personals (en endavant Dades), no només perquè les lleis de protecció de dades ens ho requereixen, sinó també perquè creiem en l’honestedat cap als nostres usuaris i clients. Si us plau, llegeix detingudament aquesta Política de Privacitat.
Et notificarem per avançat qualsevol canvi realitzat en aquesta Política de Privadesa i no farem canvis retroactius que redueixin els teus drets a la privacitat llevat que sigui requerit legalment i, en aquest supòsit, sempre serà necessari el teu consentiment. No obstant això, pots sol·licitar en qualsevol moment la teva baixa en els serveis oferts a la web si no estàs conforme amb les modificacions realitzades.
De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD); MOUNTAIN HOSTEL TARTER, en endavant ALBERG TRES, S.L. t’informa que mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, siguin tractades per ALBERG TRES, S.L., com a responsable del tractament, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.
En aquest sentit i, d’acord amb el que estableix el RGPD, a continuació et detallem la informació sobre el tractament que ALBERG TRES, S.L realitza sobre les teves dades.

6.1 Recollida i tractament de dades de caràcter personal
L’usuari del lloc web www.mountainhosteltarter.com té dret a conèixer i a entendre la nostra política de privadesa abans de facilitar a www.mountainhosteltarter.com qualsevol informació de caràcter personal.

6.2 Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El responsable és ALBERG TRES, S.L.
Edifici Bellesguard A, 5º 2ª
AD100 – El Tarter – Canillo, Principat d’Andorra
NRT: L708850H
Telèfon: +376 330.412
Correu electrònic: dades@mountainhosteltarter.com

6.3 Qui és el Delegat de protecció de dades?
És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal de ALBERG TRES, S.L., o a l’adreça electrònica dades@mountainhosteltarter.com.
El tractament de dades de caràcter personal que fa ALBERG TRES, S.L. o un tercer en el seu nom està sotmès al més estricte secret professional, amb especial compromís a l’hora d’adoptar aquells nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir-ne la seguretat tot evitant-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

6.4 Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?
Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ALBERG TRES, S.L., o amb motiu de les relacions que has mantingut o mantens en l’actualitat amb la nostra societat, ja sigui per la teva condició de client o per haver sol·licitat informació promocional sobre els nostres serveis i / o ofertes.

6.5 Quines dades personals tractem?
Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:

NEWSLETTER:
Dades Identificatives (nom i cognoms)
Correu electrònic
No es tracten dades especialment protegides

C.V.
Dades Identificatives (nom i cognoms, NIF, nacionalitat, telèfon mòbil)
Adreces postals i electròniques.
Dades acadèmiques.
Dades professionals (experiència laboral).
No es tracten dades especialment protegides

RESERVES:
Dades identificatives (nom i cognoms, nacionalitat, telèfon)
Correu electrònic

La navegació d’un usuari pel nostre web es porta a terme de manera totalment anònima. No es recopila informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona la informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat de ALBERG TRES, S.L.. Aquest fitxer està degudament inscrit al Registre de l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA).

ALBERG TRES, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres empreses sense la seva autorització, llevat que s’hagi de procedir a una cessió de dades personals, pel que prèviament, es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb ALBERG TRES, S.L., inclosos les que ens aportis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privacitat de l’usuari, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

6.6 Per a què tractem les seves dades personals?
A través d’aquest lloc web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada de caràcter personal sense el teu consentiment.

Les dades que se sol·liciten als clients d’ALBERG TRES, S.L., són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder respondre o prestar-te un servei que resulti efectiu.

Les dades de caràcter personal que ALBERG TRES, S.L., o un tercer per compte d’aquest recullen i sotmeten a tractament, tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual, si escau, entre el client i el ALBERG TRES, S.L., la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics d’informació comercial sobre els serveis que s’ofereixen, ja sigui avui o en un futur. En concret, tractem o tractarem les teves dades per a:
– Gestionar les teves reserves al nostre web o per part del nostre equip.
– Enviar informació sobre ALBERG TRES, S.L., via email fins i tot quan la nostra relació hagi acabat llevat que manifestis el contrari.
– Convidar actes o esdeveniments que organitzi ALBERG TRES, S.L.
– Realitzar d’enquestes de satisfacció
– Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
– Gestionar les teves dades personals per a processos de selecció de personal.

Pots oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, dades@mountainhosteltarter.com o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal Borda Casalé, Sant Pere del Tater, El Tarter, de Canillo. AD100, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

6.7 Durant quant de temps guardarem les seves dades?
Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb dades@mountainhosteltarter.com i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

6.8 Drets dels usuaris
L’usuari manifesta que totes les dades que facilita són certes i correctes, i es compromet a comunicar al ALBERG TRES, S.L. els canvis que es puguin esdevenir.

L’usuari té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Els usuaris podran, a cada moment, confirmar que les seves dades de caràcter personal són sotmeses a tractament, llur contingut, origen i també l’exercici de qualsevol dels drets d’accés, oposició, rectificació o supressió segons la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

L’exercici d’aquests drets es podran portar a terme mitjançant una notificació escrita i degudament signada adreçada a ALBERG TRES, S.L, Mountain Hostel Tarter, Edifici Bellesguard A, 5º 2ª, AD100 El Tarter – Canillo, Principat d’Andorra. A més, la sol·licitud haurà d’especificar el nom i els cognoms de la persona interessada, el seu domicili a l’efecte de notificacions, una fotocòpia del document acreditatiu d’identitat i la petició que es concreta.
Així mateix, ALBERG TRES, S.L, només enviarà comunicats publicitaris i promocionals per via electrònica a l’adreça de correu electrònic d’aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment. ALBERG TRES, S.L, informa l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic dades@mountainhosteltarter.com

6.9 Dades estadístiques
Amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar el seu ús, únicament, s’analitza el nombre de pàgines visitades, nombre de visites, així com l’activitat i freqüència d’utilització dels usuaris. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

6.10 Enllaços
Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web mountainhosteltarter.com, i no a les dades recollides en altres llocs web que es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d’altres llocs web cap al nostre web www.mountainhosteltarter.com

6.11 Galetes (cookies)
En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP. L’ús de galetes queda reservat exclusivament a facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per recollir dades estadístiques.

7.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La privadesa de tota informació facilitada, tant per part de l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals, i pels reglaments que la desenvolupen, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Modificació de la política de privadesa
ALBERG TRES, S.L, es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat competent en cada moment, així com a les pràctiques del sector amb el benentès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina.

L’aplicació i la interpretació d’aquestes condicions generals es regeixen per la legislació vigent del Principat d’Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d’alguna d’aquestes condicions, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this